Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Elnökségi ülés vendéggel
2017. április 21., péntek
Soros elnökségi ülését tartotta a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, április 19-én. Az ülés meghívott vendége dr. Takács Árpád volt. A megyei kormányhivatal nemrégen kinevezett főigazgatója a hatóság szolgáltató jellegét hangsúlyozta, csakúgy, mint a kamara elnöke, dr. Orosz Tivadar. Mint elhangzott, a gazdasági szervezetek igényeinek változását követnie kell mind a hatóságnak, mind pedig a köztestületi kamarának.

A gazdasági önkormányzat elnöksége számos napirendi pontot tárgyalt. Többek határoztak a XXXII. küldöttgyűlés összehívásáról, annak időpontjáról, helyszínéről és tárgysorozatáról. A kamara legfőbb döntéshozó szervezetének ülését 2017. május 17-én 10 órára hívják össze, helyszín a megyei kormányhivatal épülete. A küldöttgyűlés fogadja el a kamara 2016-os beszámolóit, mérlegét és a 2017-es terveket.

Az elnökség meghallgatta a kamara etikai bizottságának és ellenőrző bizottságának 2016-os évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, amelyet egyhangúlag a küldöttgyűlés elé terjesztettek, elfogadásra.

Az elnökség megtárgyalta továbbá a BMKIK 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és beszámolójáról szóló előterjesztést, és egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a küldöttgyűlés elé terjesztette elfogadásra.

Az elnökség tárgyalta a 2017. évi programtervét és költségvetés-tervezetét, amelyet szintén egyhangúlag, tartózkodás nélkül a küldöttgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A kamara 100%-os tulajdonában lévő BMKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és mérleget az elnökség megtárgyalta és elfogadta. Megválasztották a szolgáltató nonprofit kft. ügyvezetőjét, 3 tagú felügyelőbizottságát és a könyvvizsgálóját.

A kamarai tevékenység támogatását végzi a szolgáltató nonprofit kft., ezt a feladatát sikeresen ellátta 2016-ban is – hangzott el a beszámoló nyomán.

Az elnökség döntött a kamarai díjak odaítéléséről is, amelyeket több kategóriában, ünnepélyes keretek között adnak át, a májusi küldöttgyűlésen.