» Hírek
Mesterképzés
Mestervizsga elnöki pályázat
2018. január 24., szerda

A mestervizsgákon az elnöki teendők ellátására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos pályázatot hirdet, mestervizsga elnökök országos névjegyzékébe történő felvételére.
Pályázni február 21-ig lehet, a feltételekről és a jelentkezés módjáról itt mutatjuk a részleteket. A pályázattal kapcsolatban előzetesen érdeklődni a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál Békéscsaba, Penza ltp. 5 sz. alatt lehet személyesen vagy a 66/324-976 telefonszámon.

PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a továbbiakban: MKIK MMSZ) értelmében 2018. február 1-jei egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre. A pályázat feltételei a következők:

1. Mestervizsga bizottsági elnök az lehet, aki
 1. elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban az, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember, továbbá
 2. az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 10 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen gyakorolja (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania, amely igazolás nem lehet 30 napnál régebbi),
 3. büntetlen előéletű,
 4. rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
 5. magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,
 6. az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének,
 7. a pályázat beadásának évében és azt megelőzően is igazoltan szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken vett részt.

2. Pályázni az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat 2. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet az alábbiak szerint:
 1. iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 2. szakmai önéletrajz,
 3. kamarai tagság igazolása,
 4. legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,
 5. szakmai gyakorlat igazolása (szakmánként), TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,
 6. a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 7. pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,
 8. a pályázat beadásának évében és azt megelőzően igazoltan elvégzett szakmai továbbképzések, szakmai ismereteket megújító továbbképzések, tanfolyamok, tréningek, konferenciák listája.

Fentieken kívül a pályázat mellékleteként kötelezően csatolandó még:

 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási és/vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad.

Csak hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra, dokumentumok utólagos csatolására az MKIK MMSZ értelmében semmilyen lehetőség sincs.

A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 2. pontban felsorolt mellékletek és a pályázatban külön feltüntetett nyilatkozatok hiánytalan csatolását követően az MKIK MMSZ 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MKIK-hoz legkésőbb
2018. február 21. 16:00 óráig
lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A megjelölt beadási határidő a hiánytalan pályázati anyag MKIK-ba beérkezésének dátumát jelenti.

A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területi kamarákat.

Budapest, 2018. január 10.
Dunai Péter
főtitkár

Kapcsolódó állományok: