Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel - GINOP-4.1.1-8.4.4-16
2017. január 10., kedd

A palyazat.gov.hu oldalon megjelent az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósítását vissza nem térítendő támogatással és kölcsönnel támogató „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel - GINOP-4.1.1-8.4.4-16” elnevezésű pályázat (link), melyhez Kamaránk az alábbi rövid összefoglalót készítette:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati felhívás szakmai mellékletei külön dokumentumokban találhatók, amelyek a pályázat honlapján (link) a „Segédletek” tömörített fájl megnyitásával érhetők el.

A támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft - maximum 50 millió Ft
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 50%-a lehet.
 • Az igényelhető kedvezményes kamatozású (2%/év) éven túli kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) összege: minimum 3 millió Ft - maximum 50 millió Ft
 • A kölcsön összegének meg kell haladni a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, amely saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Támogatható tevékenységek:

Az elnyerhető forrásokból csak az energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló komplex projekt megvalósítására kerülhet sor, így a Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs.

A támogatható tevékenységek részletes, műszakilag is pontosan kifejtett leírása a Felhívás 3.1.2 pontjában található meg.

 • A) Projekt-előkészítési tevékenységek:
 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

 • B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 • II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:
 • b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
 • c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

 • III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 • (A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.)

 • a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
 • b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

 • C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
 • IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A pályázattal kapcsolatosan további információk (fenntartási kötelezettség, kötelező vállalások, stb.) megtalálhatók a pályázati felhívásban (link), továbbá információ kérhető személyesen is Kamaránk Külgazdasági és EU-integrációs Osztályán, előzetes időpont egyeztetést követően.

További részletes információ a GINOP pályázatokról:
 • A http://palyazat.gov.hu/ weboldalon, vagy a Széchenyi 2020 Telefonos Ügyfélszolgálaton:
 • Tel.: 06/1 896 0000 (elérhetősége: hétfőtől - csütörtökig 830 - 1600, pénteken 830 - 1400)
 • Ajánljuk továbbá a békéscsabai Széchenyi Programiroda munkatársait:
 • 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1. Tel.: 06 20 380 7055
 • E-mail: bekes@szpi.hu
 • Ügyfélfogadás: hétfőtől - csütörtökig 800 - 1700, pénteken 800 - 1400