Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Fontos határidő közkereseti- és betéti társaságoknak
2015. március 5., csütörtök
  1. március hó 15. napján lépett hatályba a 2013. évi V. Tv. „az új Polgári Törvénykönyv” (a továbbiakban: Ptk.).

Ennek részei lettek a gazdasági társaságra vonatkozó rendelkezések. Ezzel egyidejűleg a 2006. évi IV. Tv. a Gt. hatályon kívül került.

A 2013. évi CLXXVII Tv. 12 § (2) bek. b.) pontja tartalmazza az átmeneti rendelkezéseket, azzal, hogy a közkereseti- és a betéti társaságok első létesítő okirat módosításuk alkalmával kötelesek azt a Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni, módosítani és úgynevezett „továbbműködési” nyilatkozatot kiadni, amelyben deklarálják, hogy a továbbiakban a létesítő okiratra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A cégre ezen időponttól kezdve érvényesek a Ptk. szabályai.

Ezen módosítást legkésőbb 2015. március hó 15. napjáig kell elvégezni, ha a vállalkozásnak egyéb módosítani valója nem volt vagy nincs. Ez esetben a létesítő okiratot „csak” a Ptk. szabályaival kell összhangba hozni.

Fontos tudni, hogy amennyiben a létesítő okirat egyebekben megfelel a Ptk. rendelkezéseinek (gyakran lehet ilyen), illetőleg az irat csak abban tér el a Ptk. szabályaitól, hogy általában hivatkozik a 2006. évi IV. Tv. azaz a Gt. rendelkezéseire és a korábbi megjelöléssel az okiratban: „képviselő” kifejezés van megjelölve („ügyvezető helyett), úgy az okiratot nem kell módosítani, azonban a „továbbműködési” nyilatkozatot meg kell küldeni a törvényszéknek.

Abban az esetben, ha a módosítás csak a Ptk.-val való összhang megteremtését célozza, akkor illetéket és közzétételi díjat nem kell fizetni.

Ha az összhangba hozatalon kívül egyéb más módosítás is van, akkor az általános szabályok szerint kell az illetéket és a közzétételi díjat megfizetni.

A fentiekből következik, hogy nincs módosítási kényszer, az előbbiek miatt.

A módosítás esetén különösen fontos a cégnyomtatvány 8-as, 13-as, és 45-ös rovatát helyesen kitölteni.

Ha szükséges a létesítő okiratot legkésőbb 2015. március hó 15. napjáig kell módosítani, az iratokat azonban 2015. április hó 14. napjáig lehet a bírósághoz beterjeszteni.

Ha a cég a fentieknek nem tesz eleget, akkor a cégbíróság automatikusan nem bírságol, hanem törvényességi felügyeleti eljárást tesz folyamatba, amely azonban 100.000 Ft illetékfizetési kötelezettséget von maga után.

Az eljárás során mindenképpen ügyvéd igénybevételére van szükség, hiszen a cégeljárásban ügyvéd közreműködése kötelező.