» Hírek
Áfa törvény időszakos elszámolásra vonatkozó tervezett változása
2014. június 18., szerda
Ezúton tájékoztatom Önöket az Áfa törvény tervezett módosításáról, ami alapján az időszakos elszámolású ügyletek új teljesítési időpontja kapcsán változás várható. A tervezet a T/168. számú törvényjavaslattal került a Parlament elé, melynek részleteit itt találják: http://www.parlament.hu/irom40/00168/00168.pdf

Idén tavasszal a Nemzetgazdasági Minisztériumnak jeleztük az áfa törvény évközi változásával kapcsolatos aggályunkat és kértük annak mielőbbi módosítását, vállalkozások számára kedvezőbbé tételét.

2014. június 4-én benyújtásra került a Parlament elé a T/168. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról, melynek 6. § értelmében módosulna az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az időszaki elszámolások teljesítési időpontjára vonatkozó 58. § (1) bekezdése változásának hatálybalépése.

A jelenlegi, még hatályban lévő szabályozás értelmében 2014. július 1-jétől az időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának főszabályként - a korábbi fizetési esedékesség helyett - az elszámolási időszak utolsó napja számítana. A 2013. évi CC. törvény által elfogadott új szabályozást olyan, 2014. június 30. után kezdődő elszámolási időszakra kellene először alkalmazni, amelynél a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.

A tervezett módosítás értelmében ugyanakkor az új teljesítési időpont szabályok csak olyan 2014. december 31-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén válnának először alkalmazhatóvá, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. december 31-ét követő időpont.

Amennyiben a Javaslat vonatkozó rendelkezése elfogadásra kerül, a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó módosítás határideje 2014. július 1-jéről 2015. január 1-jére tolódik.

A Javaslat elfogadásával az érintett adózók számára megfelelő idő állna rendelkezésre a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatára, a számlázási rendszerek átállításához, illetve az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséhez. Kérem, fenti változásra hívják fel a vállalkozások figyelmét!