Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak nyilvántartásba vételére irányuló II. pályázati felhívás
2013. október 1., kedd
Tisztelt Kamarai Tagjaink!

A hír alatt csatolva találják a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak nyilvántartásba vételére irányuló II. pályázati felhívást és adatlapot.
A felhívás célja:

A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

A vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozott TSZSZ jogintézményének lényege, hogy – az önkéntes kifizetés elmaradása esetén – a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás főként polgárjogi eszközökkel történő kikényszerítését felgyorsítja. A TSZSZ az érintett fél kérelmére és megbízásából kizárólag az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződések teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja, továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetőségében jár el.
 
Kapcsolódó állományok: