Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Mesterképzés
Tájékoztató a mestervizsgákról
2019. február 8., péntek

Mestervizsga szabályzat 2018. 07. 01-től

Rendeletben kiadott hatályos mestervizsga követelmények

Jelentkezési lap mestervizsgára

Gyakorlati idő igazolása


Mestervizsgára az bocsátható, aki:

1., az adott szakmában az állam által elismert szakképesítéssel – illetve a szakmai követelményekben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel – rendelkezik, s ezt közokirattal, vagy annak hiteles másolatával igazolja;

2., az adott szakma mestervizsga követelményrendszerében előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, s ezt munkáltatói igazolással, munkakönyvvel vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolja;

3., a mestervizsga díjat előzetesen befizette.

A mestervizsga tartalmi részei a következők:

  1. Szóbeli vizsga (pedagógiai és vállalkozási ismeretek, szakmai ismeretek)
  2. Írásbeli vizsga (szakmai ismeretek)

III. Gyakorlati vizsga (szakmai ismeretek)

A mesteri cím megszerzése az általában veszélyesnek tekinthető alábbi szakmákban, a tevékenység önálló gyakorlásának (vállalkozóként történő végzésének), illetve adott munkahelyeken a szakmai tevékenység irányításának (felelős műszaki vezetői feladatok ellátásának) kötelező feltétele: 21. sz. melléklet

Kapcsolódó állományok: