» Hírek
Mesterképzés
Tájékoztató a mestervizsgákról
2018. március 2., péntek

Jelentkezési lap mestervizsgára

Rendeletben kiadott hatályos mestervizsga követelmények

Mestervizsga szabályzat 2017.05.31-től


Mestervizsgára annál a területi kamaránál kell jelentkezni, amelynél a jelentkező bejegyzett kamarai tag. Alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, ahol a munkáltató bejegyzett kamarai tag. Ha a mestervizsgára jelentkező, illetve munkáltatója nem kamarai tag, akkor a jelentkező lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására. Amennyiben az adott területi kamara a kérdéses szakmában nem folytat mestervizsgáztatást, vagy a jelentkezők csekély száma alapján azt nem lehet megszervezni, akkor a területi kamara köteles a vizsgázót átirányítani egy lehetőleg jól megközelíthető és a vizsga tervezett időpontját tekintve is megfelelő mestervizsgára.
Mestervizsgára az bocsátható, aki:

1., az adott szakmában az állam által elismert szakképesítéssel – illetve a szakmai követelményekben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel – rendelkezik, s ezt közokirattal, vagy annak hiteles másolatával igazolja;

2., az adott szakma mestervizsga követelményrendszerében előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, s ezt munkáltatói igazolással, munkakönyvvel vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolja;

3., a mestervizsga díjat előzetesen befizette.

A mestervizsga tartalmi részei a következők:

I. Vállalkozási ismeretek, pedagógiai ismeretek (szóbeli)

II. Szakmai gyakorlat

III. Szakmai elmélet (szóbeli és írásbeli)

A mesterlevél megszerzéséhez 2 éven belül mind a három vizsgarészt eredményesen le kell tenni. Eredménytelen szakmai elméleti, vállalkozási és pedagógiai ismeretek vizsgát 2 éven belül kétszer lehet megismételni. Az e határidőn túl ismételt vizsga esetén a teljes mestervizsgát meg kell ismételni. Eredménytelen gyakorlati vizsgát 6 hónap elteltével, de legfeljebb 2 éven belül lehet megismételni.

A mesteri cím megszerzése az általában veszélyesnek tekinthető alábbi szakmákban, a tevékenység önálló gyakorlásának (vállalkozóként történő végzésének), illetve adott munkahelyeken a szakmai tevékenység irányításának (felelős műszaki vezetői feladatok ellátásának) kötelező feltétele:

Szakma

A mestervizsgát előíró jogszabály

pék, hentes, húsipari, molnár, cukrász

47/2011. (V.31.) VM rendelet az élelmiszer vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítések meghatározásáról

kőműves, villanyszerelő, vízvezeték-és központi fűtésszerelő, ács-állványozó

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság szabályairól

gáz- és tüzeléstechnikai műszerész , gázfogyasztóberendezés-, és csőhálózat-szerelő

28/2006. (V.15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvástartásáról

autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszérialakatos

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről.

kéményseprő

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

63/2012. (XII.11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályai

Kapcsolódó állományok: