Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleménye a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjáról
2013. április 11., csütörtök
Az MKIK a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramját a kormány és az MNB között megújuló együttműködés, a gazdaságpolitikát segítő kapcsolatrendszerük zálogának tekinti és rendkívül fontos előremutató elemnek tartja.

Az MKIK örömmel üdvözli, hogy a Magyar Nemzeti Bank a hitelezés megmozdításának, a gazdaság dinamizálásának, és a KKV devizahitelek forintra váltásának érdekében kétszer 250 milliárd forintos refinanszírozási hitelt nyújt a pénzintézeteknek. A 0%-os kamattal nyújtott refinanszírozási hitelt a bankszektor maximum 2%-os kamatra helyezheti ki a KKV-k számára. A bejelentés másik fontos üzenete, hogy a kormány és a jegybank segíti egymást a gazdaságpolitikában, amelyet az MKIK régóta szorgalmazott.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mind a szándékkal, mind a kivitelezés módjával egyetért. Az MKIK a korábbiakban is sürgette és kezdeményezte a KKV-szektor hitelezésének elősegítését, a közelmúltban lezajlott Gazdasági Évnyitón pedig javaslatban hívta fel a figyelmet, hogy meg kell akadályozni a devizahitellel küszködő KKV-k ellehetetlenülését. Az MNB jelenlegi, júniustól augusztusig szóló javaslata összecseng az MKIK stratégiájában foglaltakkal.

Az MKIK úgy véli, hogy ha a program akár csak néhány tized százalékponttal javítja a GDP növekedését, máris eléri célját. A piaci körülmények változatlanul nem kedvezőek, így a növekedés legkisebb esélyét is ki kell használni.

Az MKIK támogatja a programot, sikeres megvalósításához a maga sajátos eszközeivel is hozzá kíván járulni. Így mindenekelőtt részese kíván lenni a szakmai előkészítésnek a területi kamarák, a KAVOSZ, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt., a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bevonásával, a kötelező regisztráció eredményeként létrejött adatbázisokra támaszkodva.

Az MKIK a programmal kapcsolatos tárgyalások hivatalos résztvevőjeként - figyelemmel a növekedés szempontjaira – határozottan a vállalkozások érdekeit fogja képviselni. Ennek során az MKIK minden javaslatra nyitott és tárgyaló kész. Az MKIK szorgalmazza és elősegíti, hogy minél több vállalkozáshoz jusson el a lehetőség, és a programba minél több vállalkozó kapcsolódjék be.

Az MKIK megítélése szerint 2-3 éves kitekintésben akár hektikus árfolyam-ingadozásokra is számítani lehet, mivel elhúzódik az unió válsága, az ország devizakitettsége csak lassan mérséklődik, feszültségpontok vannak a kormányzat és a külföldi tulajdonú nagybankok között, és ezt a tendenciát erősíti a gazdaságpolitika exportirányultsága is.

A program végrehajtását folyamatosan monitorozni kell, amiben az MKIK is részt vállal. A remélhetőleg sikeres program folytatására vagy más célzott programok kidolgozására a monitoring eredményeit is felhasználva már most fel kell készülni, hogy minél kisebbek legyenek a növekedési áldozatok.