Kötelező kamarai regisztráció
2016. november 28., hétfő
Kamarai nyilvántartásba vétel

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a Gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A. § (1)-(3) bekezdése értelmében a 2016. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2016. március 31.
A befizetés történhet átutalással a 10402609-49545356-50571085 számú számlaszámra, vagy készpénz befizetéssel ügyfélfogadási időben a kamaránk ügyfélszolgálatán.
Azon vállalkozásoknak akik korábban eleget tettek regisztrációs kötelezettségüknek és idén már befizették a 2015. évi kamarai hozzájárulást nem kell ismételten adatot szolgáltatniuk, változás esetén csak a módosított adatokkal kitöltött adatlapot kell eljutatniuk kamaránkhoz.


»
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása - GINOP-1.2.2-16
Megjelent: 2016.12.09. | Kategória: Magyarország

A palyazat.gov.hu oldalon megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása - GINOP-1.2.2-16” című pályázati felhívás - link

A pályázat célja, hogy a forráshoz jutó mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásokat valósítsanak meg, amelyek fejlődésüket előmozdítják, a gazdaságban betöltött szerepüket növelik, és ezzel párhuzamosan a vállalati munkahelyek megtartását is eredményezik.

Néhány összefoglaló információ a felhívással kapcsolatosan:

 • Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 5 millió Ft – 25 millió Ft
 • Támogatási intenzitás: a projekt teljes költségének maximum 50%-a vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • Amennyiben a fejlesztés nem szabad vállalkozási zónában valósul meg (települések listája: a Felhívás 5. számú szakmai melléklete), akkor csak a felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt TEÁOR szám szerinti tevékenységek fejlesztése támogatható.
 • Szabad vállalkozási zónában megvalósuló fejlesztés esetén (települések listája: a Felhívás 4. számú szakmai melléklete) beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a Felhívás 4.2. pontjában szereplő kizáró tényezők figyelembevételével.

Támogatható fejlesztések:

Önállóan támogatható:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem, csak az előzővel együtt támogatható:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 • Információs technológia-fejlesztés (az ehhez kapcsolódó új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el)
 • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • Minimum egy teljes, lezárt üzleti év (akár kapcsolt vállalkozás figyelembevételével).
 • A 2015. évi átlagos statisztikai létszám legalább 1 fő (akár kapcsolt vállalkozás figyelembevételével).

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, amely saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitel) állhat. A projekt elszámolható összköltségének minimum 25%-a saját forrás kell legyen.

A pályázattal kapcsolatosan további információk (fenntartási kötelezettség, kötelező vállalások, stb.) megtalálhatók a pályázati felhívásban ( link ) valamint személyesen Kamaránk Külgazdasági és EU-integrációs Osztályán, előzetes időpont egyeztetést követően.

További részletes információ a GINOP pályázatokról:

A http://palyazat.gov.hu/ weboldalon, vagy a Széchenyi 2020 Telefonos Ügyfélszolgálaton:
Tel.: 06/1 896 0000 (elérhetősége: hétfőtől - csütörtökig 830 - 1600, pénteken 830 - 1400)

Ajánljuk továbbá a békéscsabai Széchenyi Programiroda munkatársait:

5600 Békéscsaba, Gyulai út 1. Tel.: 06 20 380 7055
Ügyfélfogadás: hétfőtől - csütörtökig 800 - 1700, pénteken 800 - 1400
»


Modern Vállalkozások Programja sajtótájékoztató 2016. dec. 7.
Megjelent: 2016.12.09. | Kategória: Magyarország


Digitális áttörés a magyar vállalkozásoknak 2017-ben

Modern Vállalkozások Programja és Digitális Jólét Program

-A versenyképesség egyik legfontosabb kérdése, hogy sikeres lesz-e a magyar gazdaság digitális átalakítása, az Európában modellértékű Modern Vállalkozások Programja (MVP) ebben a folyamatban meghatározó szerepet tölt be - emelte ki Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos a december 7-én tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

A miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, a Digitális Jólét Program a magyar gazdaság és oktatás digitális átalakítását egyaránt kiemelten kezeli. Kifejtette, hogy a magyar gazdaság versenyképességének előfeltétele, a meghatározó szektor, a kis- és középvállalkozások, illetve a munkavállalók megfelelő, átlagot meghaladó digitális kompetenciával rendelkezzenek. Deutsch Tamás felidézte, hogy 2014-2020 között Magyarország számára mintegy 8 ezer milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre, ennek több mint 60 százalékát, mintegy 5 ezer milliárd forintot gazdaságfejlesztésre fordít, amiből a digitalizáció erősítésére is jut keret.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke hangsúlyozta, a félidőben lévő Modern Vállalkozások Program tapasztalatai azt mutatják, hogy szükségük van a vállalkozásoknak a digitalizációjuk támogatására. Az MKIK elnöke ismertette, hogy a programban eddig 5400 kis- és középvállalkozás regisztrált, 70 rendezvényt tartottak országszerte, 2500 céget átvilágítottak, 1500 vállalkozás kapta meg a Digitálisan Felkészült Minősítés (DFM) tanúsítványt, amely cégek a későbbi informatikai pályázatokon további 5 százalék vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az elérhető alaptámogatáson felül.
Parragh László szerint a digitalizációt segítő programban részt vevő kis- és középvállalkozások hatékonyabban tudják ellátni munkájukat és felhívta a figyelmet arra, hogy a programhoz csatlakozott szállítóktól jelentős kedvezményt kaphatnak a beszerzéseikhez.
Az MKIK elnöke jelezte, hogy nemzetközi érdeklődés mutatkozik a kkv-k digitalizációját segítő program iránt, példaként említette, több külföldi vállalkozói érdekképviseleti szervezet kért információt.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fogyasztóvédelemért és infokommunikációért felelős államtitkára méltatta a program eredményeit, kiemelte, a tárca és a kamara együttműködésében megvalósuló, májusban indult projekt sikeres, és már most eljutott a két évre tervezett 3 ezer céghez.
Az NFM államtitkára jelezte, további pályázatok várhatók a vállalkozások informatikai felkészítésére.

MKIK/MTI

További információ: www.vallalkozzdigitalisan.hu

»


A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Felhívása munkáltatók részére
Megjelent: 2016.12.09. | Kategória: Dél-Alföldi régió

A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai felhívják a munkáltatók figyelmét arra, hogy a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaihoz benyújtandó egyes foglalkoztatási támogatások kérelmeihez – mint pl. a munkahelymegőrző támogatás – pályázatíró cégek igénybe vétele nem szükséges.

Megyei szinten jellemző az a tendencia, hogy pályázatíró cégek keresik fel a gyanútlan munkaadókat azon célból, hogy jóhiszeműségüket kihasználva, bizonyos „anyagi ellentételezés” fejében megírják a „pályázatot” a munkaadók helyett. A pályázatírók gyakran megtévesztő módon hivatkoznak olyan pályázatra, amely a munkahelymegőrző támogatást takarja. A támogatás feltételrendszerét elhallgatva, részben tudatosan megmásítva próbálják a munkáltatókat félrevezetni.

A támogatásokra kérelem adatlapok állnak rendelkezésre, pályázat megírása nem merül fel, a munkáltatónak az adatlapot szükséges kitölteni és a Foglalkoztatási Osztályhoz benyújtani.

A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai kérik a foglalkoztatókat, hogy a munkahelymegőrző támogatás részletes feltételeiről, a kérelem benyújtásáról érdeklődjenek a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályain.

Tisztelettel:

Dr. Marosvölgyi Emese

járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Schubert József

Békés Megyei Kormányhivatal

Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

( 66 / 444-211/1141

schubertj@lab.hu

munkáltatói kapcsolattartó-csoportvezető

»


2017. évi adótörvény változások
Megjelent: 2016.12.07. | Kategória: Dél-Alföldi régió

Tisztelt Kamarai Tagunk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előadást szervez a megye vállalkozásai részére:
„2017. évi adótörvény változások”
címmel

Helyszín: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Hunyadi téri konferenciaterme

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 2.

Időpont: 2016. december 15. (csütörtök) 900 órai kezdettel

Részvételi díj:

Önkéntes kamarai tag részére (rendezett tagsággal) 1 fő résztvevő ingyenes

minden további résztvevő bruttó 2.500 Ft/fő

Kamarai nyilvántartásba bejegyzett vállalkozások részére bruttó 8.000 Ft/fő

(nem önkéntes kamarai tag, illetve nem rendezett tagsággal rendelkező önkéntes kamarai tag)

A részvételi díjat a helyszínen készpénzben kérem rendezni.

815 - 900 Regisztráció

900 - tól Konzultációval egybekötött előadás

előadó: dr. Ráfi Péter, NAV Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Ügyfélkapcsolati Osztály osztályvezetője, és

Nagyné Sztán Ilona NAV Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Jelentkezni a http://bmkik.hu/eloadas-ados oldalon lehet, 2016. december 13. 16 óráig.

Részvétel regisztrációhoz kötött és határidőn túl beérkező jelentkezést már nem áll módunkban elfogadni.

További információval kapcsolatban érdeklődni a 66/451-775 telefonszámon lehet. »


Szakképzési hozzájárulás elszámolása címmel
Megjelent: 2016.12.07. | Kategória: Dél-Alföldi régió

Tisztelt Gyakorlati Képzést Szervező!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megyei előadást szervez a gyakorlati képzést szervezők részére:
Szakképzési hozzájárulás elszámolása címmel

Helyszín: Békéscsabai Szakképzési Centrum

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. III. emelet

Időpont: 2016. december 13. (kedd) 1000 órai kezdettel

Részvételi díj:

Kamarai nyilvántartásba bejegyzett vállalkozások részére bruttó 8.000 Ft/fő

(nem önkéntes kamarai tag, illetve nem rendezett tagsággal rendelkező önkéntes kamarai tag)

Más vállalkozások, résztvevők részére bruttó 15.000 Ft/fő

Önkéntes kamarai tag részére (rendezett tagsággal) 1 fő résztvevő ingyenes

A részvételi díjat a helyszínen készpénzben kérem rendezni.

Tervezett program:

930-1000 Regisztráció

1000-1200 Konferencia tervezett témái:

Szakképzési hozzájárulás elszámolása 2016-ban és 2017-ben

előadó: Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi adó- és könyvszakértő

1200-1300 Egyéni konzultáció

Jelentkezni a http://bmkik.hu/eloadas oldalon lehet, 2016. december 10. 1600 óráig.

Részvétel regisztrációhoz kötött a korlátozott férőhelyek száma miatt. Határidőn túl beérkező jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

További információval kapcsolatban érdeklődni a 66/451-775 telefonszámon lehet

»


DUIHK regionális rendezvény Békéscsabán 2016.12.08.
Megjelent: 2016.12.02. | Kategória: Dél-Alföldi régió

A Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara az idei évben útjára indította a regionális rendezvényeit, melynek következő eseménye, a „regionális találkozó” 2016. december 08-án, csütörtökön kerül megrendezésre Békéscsabán az Arcanum Hotel éttermében.

Ezzel az új rendezvényformátummal újabb lehetőséget kínálnak az adott régióban tevékenykedő tagvállalataiknak és érdeklődő cégeknek az egymás közötti kapcsolatépítésre.

Ezúton szeretnénk továbbítani Önöknek a rendezvényre szóló meghívót, mely a lenti mellékletben érhető el.

Kérjük, részvételi szándékát 2016. december 2-ig jelezze online (link), vagy e-mailen Völgyi Beatrixnál (Tel.: +36 1 345 7630, e-mail: volgyi@ahkungarn.hu), aki kérdések esetén is szívesen áll rendelkezésére.

Melléklet: »


Eurochambres Economic Survey 2017
Megjelent: 2016.12.02. | Kategória: EU

Szíves tájékoztatásul tesszük közzé az Eurochambres Economic Survey 2017 című kiadványt, melyet 24 európai ország több, mint 50.000 vállalkozásának megkérdezésével állítottak össze. A lenti mellékletben a kiadvány mellett megtalálható a felmérésről készült egy oldalas összefoglaló is.

Melléklet: »


Szaúdi importkorlátozás bevezetése
Megjelent: 2016.11.28. | Kategória: Világ

Szíves tájékoztatásul a lenti mellékletben tesszük közzé a rijádi Környezetvédelmi, Vízügyi és Mezőgazdasági Minisztérium (MEWA) hivatalos értesítését, melyben jelzik a magyar fél felé, hogy a szaúdi hatóságok - a WOAH figyelmeztetése alapján - átmeneti, regionális importkorlátozást vezettek be a Csongrád, illetve Békés megyékből származó magyar élő baromfira, keltető tojásokra, illetve csibékre.

Melléklet:
Kapcsolódó állományok: »


EU fejlesztési források felhasználása konferencia
Megjelent: 2016.11.21. | Kategória: Magyarország

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket a Miniszterelnökség által szervezett „EU fejlesztési források felhasználása” című konferenciára. A konferencia résztvevői többek között a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok Irányító Hatóságának előadóitól kaphatnak tájékoztatást a EU-s fejlesztési forrásokról.

A konferencia részletes programja a lenti mellékletben található.

 • Időpont: 2016. november 24. (csütörtök) 900 - regisztráció 800 -tól

 • Helyszín: Premier Kultcafé - 1085 Budapest, Baross utca 1.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció módjáról a következő honlapon talál információt: https://lakossag.szechenyi2020.hu/hirek/eu_fejlesztesi_forrasok_felhasznalasa_konferencia

Köszönjük szíves figyelmüket.

Tisztelettel:

Tóth Zsolt
titkár

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Tel: +36-66-324-976, +36-66-451-775
Email: zsolt.toth@bmkik.hu
Központi email: bmkik@bmkik.hu
Melléklet: »


China Homelife Show - Varsó - 2017. június 8-9.
Megjelent: 2016.11.18. | Kategória: EU

Magyarország Varsói Nagykövetségétől kapott tájékoztatás alapján hívjuk fel szíves figyelmüket a VI. Közép- és Kelet Európai Workshop és China Homelife Show Nemzetközi Vásárra, amely a Varsó melletti Nadarzyn-ban, a Ptak Warsaw Expo Center helyszínén kerül megrendezésre 2017. június 6-8. között.

Az elsősorban importőröknek és nagykereskedőknek üzleti lehetőséget kínáló esemény az egyetlen ilyen jellegű kezdeményezés Lengyelországban, amely kiterjed Közép- és Kelet Európára, és amelyen kiemelkedő számú, több mint 1500 vállalkozó vesz részt a régió 13 országából (Fehéroroszország, Horvátország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldávia, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Magyarország). A rendezvényen várhatóan 7000 lengyel kereskedő lesz jelen.

Kínai részről az eseményen több mint 1300 kereskedelmi partner vesz részt, az alábbi ágazatokból: textil, ruházati ipar, elektronikus, konyhai és fürdőszobai háztartási gép, bútor, világítástechnika, lakásfelszerelés. A rendezvényen immár második alkalommal kísérő programként kerül megrendezésre a CHINA MACHINEX kiállítás, melynek kertében a következő ágazatok mutatathatják be termékeiket: műanyag-feldolgozás, élelmiszeripar, csomagoló és építőipari gépek, elektromos szerszámok, energetikai berendezések és felszerelések.

Az esemény margóján Kínával folytatott együttműködési lehetőségekről szóló szemináriumok és előadások kerülnek megrendezésre. A prezentációk, műhelybeszélgetések, panelviták a gazdasági kapcsolatok pénzügyi, jogi és szervezeti kérdéseire, a kínai partnerekkel folytatott kereskedelemre és a társadalmi-kulturális együttműködésre koncentrálnak.

A vásárról bővebb tájékoztatást a Varsói Gazdasági Kamara (Warszawska Izba Gospodarcza) kapcsolattartója tud nyújtani:


»


Magyar - Német Gazdasági Fórum és a Magyar - Német Tagozat éves közgyűlése - MKIK - Budapest, 2016. november 22., 10.00 óra
Megjelent: 2016.11.17. | Kategória: Magyarország

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar - Német Tagozata gazdasági fórumot szervez Budapesten. A fórumot követően a tagozati tagvállalatok részvételével sor kerül a Tagozat éves közgyűlésére is.

A fórum a Németország iránt érdeklődő vállalkozások számára nyújt tájékoztatást:
 • a kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulásáról,
 • együttműködési lehetőségekről német cégekkel a digitalizáció területén,
 • a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által támogatott 2017-es németországi vásárokról,
 • a németországi vásári megjelenéssel kapcsolatos tudnivalókról,
 • az MVM OVIT terveiről a német piacon. A cég beszállítói együttműködést kíván kialakítani magyar vállalkozásokkal.

 • Időpont:
 • 2016. november 22., kedd, 1000 - 1300

 • Helyszín:
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székhelye
 • 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina II. torony, X. emelet, 1001-es sz. terem

Az esemény programtervezete a lenti mellékletben található.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes online regisztrációhoz kötött a következő linken keresztül: Magyar - Német Gazdasági Fórum és a Magyar - Német Tagozat éves közgyűlése

Jelentkezési határidő: 2016. november 17., 1200 óra

A szervezők csak azon vállalkozások jelentkezését tudják elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.

További információ a rendezvénnyel kapcsolatosan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkatársától kérhető:

 • Baki Magdolna
 • MKIK - nemzetközi referens

 • Tel: +361 474 5146
 • E-mail: mnt@mkik.hu

Melléklet: »


Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt orosházi információs napja
Megjelent: 2016.11.14. | Kategória: Dél-Alföldi régió

Többek között az infokommunikációhoz kapcsolódó pályázatokról, a céges informatikai rendszerek bevezetéséről, a honlapokról, mint a vállalati marketingtevékenység alapkövetelményéről, és az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek által támogatott hatékony értékesítésről is szó lesz a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett díjmentes rendezvényen.

A vállalkozásoknak szóló rendezvényen a résztvevők megismerhetik a vállalati működés hatékonyságát növelő legfrissebb infokommunikációs technológiákat (IKT), és az informatikai szektorban működő vállalkozások szakértőinek előadásain keresztül a digitális gazdaságban rejlő lehetőségeket.

A Modern Vállalkozások Programja elnevezésű projekt keretében megvalósuló rendezvénysorozat célja a szemléletformálás. A rendezvényen elhangzó előadások a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújtanak bővebb információt a korszerű informatikai eszközök és technológiákban rejlő lehetőségekről, azok versenyképességet növelő előnyeiről. A kiállítással egybekötött tájékoztató napon a résztvevők találkozhatnak a program minősített partnereivel is, akik az általuk a programon kívül el nem érhető kedvezményes ajánlataikról nyújtanak tájékoztatást az érdeklődő vállalkozásoknak.

Az országban összesen 29 fős tanácsadói hálózat segít a vállalkozásoknak eligazodni abban, hogy milyen digitális eszközökkel vagy szolgáltatásokkal érhetnek el nagyobb hatékonyságot.
A tanácsadók díjmentesen megvizsgálják a vállalkozások informatikai felkészültségét és segítenek az informatikai fejlesztési stratégia kidolgozásában, javaslatokat tesznek az optimális informatikai szolgáltatásokra/eszközökre, tájékoztatást adnak az elérhető pályázati forrásokról. A rendezvény keretein belül részletesebb tájékoztatást nyújtunk a hálózat működéséről.

A program keretében azok a cégek, melyek megfelelnek a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítés feltételrendszerének a vállalkozások számára kiírásra kerülő informatikai pályázaton 5 százalékponttal magasabb vissza nem térítendő támogatást vehetnek majd igénybe.

Várunk minden érdeklődő vállalkozást!

 • A rendezvény helyszíne: Petőfi Művelődési Központ (5900 Orosháza, Kossuth u. 3.)

 • Időpontja: 2016. november 22. (kedd)

 • Regisztráció: 830 -tól

 • Első előadás kezdete: 900 órától

A rendezvény díjmentes, de a helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztrációhoz kötött. A részletes program és a regisztrációs felület elérhető a következő honlapon: link »


Magyar-bolgár üzleti fórum Szófiában - november 18. (péntek)
Megjelent: 2016.11.11. | Kategória: Magyarország

Magyarország Bulgáriai Nagykövetségétől érkezett információk alapján hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy 2016. november 17-18. között Szófiában, Bulgáriában kerül megrendezésre a Magyar-Bolgár Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) alakuló ülése, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr és Bozhidar Lukarski bolgár gazdasági miniszter úr társelnökletével.

Az eseményhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 2016. november 18-án üzleti fórumot és B2B találkozót szervez.

A rendezvény programja, valamint további részletes információ a következő honlapon érhető el: link

A fórumra regisztrálni a honlapon feltüntetett módon lehet, legkésőbb 2016. november 10-ig.

»


Cleantech Konferencia - Kína és Európa együtt a tiszta, megújuló energiáért
Megjelent: 2016.11.11. | Kategória: Magyarország

Az Antall József Tudásközpont együttműködve a Wilfried Martens Centre for European Studies szervezettel, az Európai Parlament támogatásával „Cleantech Konferencia - Kína és Európa együtt a tiszta, megújuló energiáért” címmel nemzetközi konferenciát szervez.

A rendezvény célja, hogy bemutassa a megújuló energia jelenlegi helyzetét a Kínai Népköztársaságban és az Európai Unióban, mind a szabályozási, mind az üzleti szempontok alapján, különös hangsúlyt fektetve az EU és Kína közötti politikai és gazdasági együttműködés jelenlegi helyzetének és kilátásainak vizsgálatára a tiszta energia területén.

A meghívott előadók a kormányzati szektor képviselői, az Európai Unió intézményeinek magas rangú tisztségviselői és a megújuló energia iparág piacvezető vállalatai közül kerülnek ki.

 • Időpont: 2016. november 17., 0915
 • Helyszín: Akvárium Klub (1051 Budapest, Erzsébet tér 12.)

A konferencia részletes programja, valamint a regisztrációs link megtalálható a következő honlapon: link

»


2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés
Megjelent: 2016.11.03. | Kategória: Nincs besorolva

A Magyar Közlöny 164. számában megjelent a Kormány 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16164.pdf »


Kárpátaljai KIK - Üzletember-találkozó Ungváron
Megjelent: 2016.10.24. | Kategória: Világ

A Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara 2016. november 17-18-án Ungváron (Ukrajna) nemzetközi üzletember-találkozót szervez a következő témakörökben:

 • - Építészet, építő és díszítő anyagok, javítási szerszámok és eszközök;
 • - fűtési rendszerek, hőszigetelés, világítástechnika;
 • - energiatakarékosság;
 • - bútor és bútorkellékek;
 • - faipari termékek

A szervezők lehetőséget biztosítanak a találkozó résztvevőinek, hogy üzleti tárgyalásokat folytassanak ukrán vállalkozásokkal.

Az esemény programja, a részvételi feltételek és a jelentkezési lap megtalálható a lent mellékelt dokumentumban.

Amennyiben további információra van szüksége a rendezvénnyel kapcsolatban, kérjük keresse a Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolattartóját az alábbi elérhetőségeken:


Melléklet: »


Szlovák Kooperációs Börze
Megjelent: 2016.10.17. | Kategória: EU

A Szlovák Kereskedelemfejlesztési és Befektetés-ösztönzési Ügynökség idén a 10. alkalommal rendezi meg a Szlovák Kooperációs Börzét 2016. november 3-án Pozsonyban a Bratislava Szállóban. A szlovák EU Elnökség égisze alatt zajló Börzén a legnagyobb szlovák autógyárak (VW, KIA) bemutatkozása után lehetőség lesz új beszállítói kapcsolatok kialakítására, különös tekintettel a Jaguar Land Rover beruházásra és japán gyártókra.

Az autóipar mellett olyan fontos területeken folytathatnak kooperációs tárgyalásokat, mint a gépipar, energetika, ITK, logisztika vagy a kutatás, fejlesztés és innováció. A programokkal párhuzamosan folyamatos B2B találkozók lesznek.

Részvétellel kapcsolatos részletes információ a slovakmatchmakingfair2016.sario.sk honlapon érhető el.

A programtervezetet, az általános feltételeket és a fizetési feltételeket tartalmazó angol nyelvű tájékoztatók a lenti mellékletben találhatók.

A programra jelentkezni a http://slovakmatchmakingfair2016.sario.sk/registration/1 oldalon lehet, 2016. október 17-ig.

Melléklet: »


Üzleti partnerkeresés - Industrial Systems and Solutions
Megjelent: 2016.10.17. | Kategória: Világ

Az Industrial Systems & Solutions (ISS) üzbég vállalat üzleti partnerség céljából gyártó cégeket keres az alábbi termékkörökben:

 • - szivattyúberendezések
 • - kompresszoralkatrészek és tartozékok
 • - hajtástechnika (frekvenciaváltók, sebességváltók)
 • - műszerek és kezelőszervek (nyomásmérők, hőmérsékletmérők, áramlásmérők, érzékelők, szintszabályozás érzékelők, rezgésmérő eszközök)
 • - szelepek
 • - speciális eszközök bányászati, kohászati, vegyipari, olaj és gázipari célokra

Az Industrial Systems & Solutions partnerei, referenciái:

 • - olaj és gázipar: Mubarekneftegaz LLC, Shurtanneftegaz LLC, Mubarek gázfeldolgozó üzem – MGPZ, Shurtan vegyi komplexum -SHGHK, Usturt vegyi komplexum - UGHK
 • - bányaipar: JSC Almalyk MMC,SC Navoi MMC, JSC AngrenUgol (szénbányászat)
 • - vegyipar: JSC NavoiyAzot, JSC FARG'ONAAZOT, Maxam-Ammofos, Maxam-Chirchiq
 • - cementipar: JSC Ahangarancement, JSC Kuvasaycement, Plant Bekabad Cement, JSC QIZILQUMSEMENT

Amennyiben partneri lehetőség felkeltette érdeklődését, keresse a vállalat kapcsolattartóját, Tatyana Gurilyova-t a sales@issuzb.com email címen.

»


Exportpiaci tanácsadó fórum az Automotive Hungary kiállításon
Megjelent: 2016.10.14. | Kategória: EU

Amint arról már értesültek, Kamaránk látogatást szervez az Automotive Hungary autóipari beszállítói kiállításra Budapestre október 20-án.

A kiállítás ideje alatt a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara exportpiaci tanácsadó fórumot szervez a kiállítás területén.

Az egyéni tanácsadások témakörei:
 • Piaci információk Németországról, piaci potenciál, üzleti lehetőségek
 • Üzleti partner keresés, kereskedelmi képviselők keresése
 • Német vásárokon való részvétel
 • Németországi cégalapítás
 • Tagság a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaránál
 • Exportfinanszírozási kérdések
 • Exportkockázati kérdések

A fórumon való részvétel korlátozott létszámban lehetséges. Kérjük, amennyiben érdekli a rendezvény, jelentkezzen mielőbb ezen a linken:
http://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/rendezvenyek-2/rendezvenyek/rendezvenyek-oldalnezet/events/exportpiaci-tanacsadas-az-automotive-hungary-szakvasaron-koezel-a-nemet-piac/?cHash=6ed209a1d5bc019086bddf91c777ed7a

A kiállításra szervezett buszos utazásra korlátozott számban még vannak helyek.

Részvételi szándékát kérjük a csatolt jelentkezési lap kitöltésével jelezze a megadott módon.

On-line regisztráció az ingyenes kiállítási belépőjegyért az alábbi honlapon: http://automotivexpo.hu/regisztracio

Előzetes on-line regisztráció nélkül a belépőjegy a helyszínen 2500.-Ft/fő.

Tisztelettel:

Szikszai Csaba
osztályvezető

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Külgazdasági és EU-integrációs Osztály
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Email: szikszai@bmkik.hu

Melléklet: »


Innomatch 2016 - Temesvár, Románia
Megjelent: 2016.10.14. | Kategória: EU

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a 4. Regionális Innovációs Vásár (Regional Innovation Fair) keretében 2016. november 9-én Temesváron megrendezésre kerülő Innomatch 2016 nemzetközi üzletember-találkozót, melyre elegendő számú jelentkező esetén kamaránk térítésmentes kiutazást szervez.

Az ICT, autóipar és agro-food szektorokra épülő szakmai eseményen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Az érdeklődők a szakmai szekcióülések mellett kétoldalú tárgyalásokon vehetnek részt, melyek kiváló kapcsolatépítési és együttműködési lehetőségeket kínálnak. Az üzleti találkozó résztvevői megtekinthetik a kiállítást is, ahol lehetőségük nyílik a kiállítókkal való eszmecserére, egyeztetésre is.

Az alábbi ágazatokból várjuk az érdeklődő vállalkozások jelentkezését:
 • ICT: információs és kommunikációs technológiák, szoftveralkalmazások, IT biztonság, beágyazott rendszerek, felhők, nagy mennyiségű adatok, tanácsadás, IT alkalmazások gyártási folyamatokhoz, energiahatékonysághoz, szállítás és logisztikai területekhez; pénzügyi szolgáltatások; telekommunikáció, e-kormányzati megoldások stb.
 • Autóipar: gyártási módszerek, termékek és alkatrészek, alapanyagok, félkész termékek, "zöld járművek", ipari automatizálás és szoftverek, ipari elektronika, ellenőrző és mérő berendezések, elektromos mobilitás, robotika stb.
 • Agrár-élelmiszeripar: genomikával támogatott növénytermesztés és állattenyésztés, fajta- és magvédelem, betakarítási technológiák, természetes kivonatok, biotermékek, élelmiszeripari technológiák, fenntartható élelmiszer feldolgozás, táplálék kiegészítők, gourmet termékek stb.

Regisztrációs felület és bővebb információ a találkozóról: INNOMATCH 2016 - REGISZTRÁCIÓ

A találkozóra már bejelentkezett cégek bemutatkozása, partnerkeresési szándéka megtekinthető: RÉSZTVEVŐ CÉGEK

Programtervezet: PROGRAMTERV

Regisztrációs határidő: 2016. november 8.
Üzleti tárgyalópartnerek kiválasztása: 2016. október 15-től.

Regisztráció főbb lépései:
 • - szekciók, üzleti találkozó kiválasztása
 • - cégadatok, résztvevő, kapcsolattartó megadása
 • - együttműködési profil feltöltése, keresett partnerek meghatározása (angolul)
 • - tárgyalópartnerek bejelölése
 • - részvétel megerősítése.

Az előadások és az üzleti találkozó munkanyelve az angol, tolmács nem áll rendelkezésre.

Ha bármi kérdése lenne, kérem keressen bennünket a laszlo.papp@bmkik.hu címen.

»