Kötelező kamarai regisztráció
2016. január 5., kedd
Kamarai nyilvántartásba vétel

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a Gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A. § (1)-(3) bekezdése értelmében a 2016. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2016. március 31.
A befizetés történhet átutalással a 10402609-49545356-50571085 számú számlaszámra, vagy készpénz befizetéssel ügyfélfogadási időben a kamaránk ügyfélszolgálatán.
Azon vállalkozásoknak akik korábban eleget tettek regisztrációs kötelezettségüknek és idén már befizették a 2015. évi kamarai hozzájárulást nem kell ismételten adatot szolgáltatniuk, változás esetén csak a módosított adatokkal kitöltött adatlapot kell eljutatniuk kamaránkhoz.


»
Gyakorlati képzőhely kereső
Megjelent: 2015.05.28. | Kategória: Dél-Alföldi régió

A teljes lista excelben itt letölthető.

»


Kiállítói megjelenési lehetőség a szlovéniai MOS vásáron Celjében
Megjelent: 2016.06.24. | Kategória: EU

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gesztorlásával működő MKIK Magyar-Szlovén Tagozat a Szlovén-Magyar Üzletemberek Egyesületével együttműködve kiállítói megjelenési lehetőséget biztosít a Szlovéniában 2016. szeptember 13-18. között megrendezésre kerülő celjei MOS nemzetközi vásáron.

A MOS Szlovénia legnagyobb nemzetközi üzleti vására, melyen évente több mint 1.500 kiállító, és több mint 122.000 látogató vesz részt.

A vásár részletes bemutatása és a jelentkezési feltételek a lent mellékelt dokumentumokban olvashatók.

Amennyiben további kérdése van a kiállítással kapcsolatban, kérjük keresse a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársát a következő elérhetőségen: Verger Renáta, email: verger.renata@zmkik.hu; Tel.: +36 92 550 515

Tisztelettel:

Szikszai Csaba
osztályvezető

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Külgazdasági és EU-integrációs Osztály
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Email: szikszai@bmkik.hu

Melléklet: »


MEGHÍVÓ - MKIK Magyar-Német Tagozat konzultációja, 2016. 07. 01., 10.00 óra, Budapest
Megjelent: 2016.06.24. | Kategória: EU

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata 2016. július 1-én konzultációt szervez Juhász Imre, Magyarország Berlini Nagykövetsége Gazdasági Osztályának osztályvezetője és a németországi külgazdasági attasék részvételével.

A németországi tartományok gazdasági aktualitásait bemutató előadások után a résztvevőknek lehetősége nyílik konzultálni a külgazdasági attasékkal.

Időpont:
 • 2016. július 1., péntek, 1000 - 1300

Helyszín:
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (Bank Center)
 • 1054 Budapest, Szabadság tér 7., X. em. 1001. sz. terem

A konzultáció programja a lenti mellékletben található.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött a következő linken keresztül: Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2016. június 30., csütörtök, 1000 óra

A szervezők csak azon vállalkozások jelentkezését tudják elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.

További információ:

 • Perlaky Barbara
 • project koordinátor
 • MKIK Nemzetközi Igazgatóság

 • Tel.: +36 1 474 5177
 • E-mail: perlaky.barbara@mkik.hu

Melléklet: »


Kereskedelmi találkozó Lengyelországban
Megjelent: 2016.06.24. | Kategória: EU

Lengyelország Budapesti Nagykövetségétől érkezett információk alapján hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy 2016. augusztus 24-27. között kereskedelmi találkozó kerül megrendezésre Lengyelországban élelmiszeripari, és élelmiszerfeldolgozó-ipari cégek számára.

A találkozó célja a œwiętokrzyski régió élelmiszeripari szektorának bemutatása, valamint a kölföldi cégekkel történő kapcsolatfelvétel.

A négy napos találkozó Sandomirez városában kerül megrendezésre 9 ország 16 cége részvételével.

A találkozó előzetes programterve szerint augusztus 25-én a résztvevők meglátogatják a helyi gyártókat/exportőröket (http://sambor.net.pl/; http://www.zlotysad.pl/index.php/kontakt; http://www.owocsandomierski.pl/; http://www.refal.eu/. Augusztus 26-án konferencia kerül megrendezésre „A œwiętokrzyski élelmiszeripari gyártók, termelők exportkapacitása” címmel. A konferenciát B2B beszélgetések követik a Sandomierzi Királyi Várban.

A meghívott vendégek számára ünnepélyes vacsorával készülnek a szervezők.

A részvétel díját (repülőjegy, szállás, étkezés) teljes egészében a szervezők állják.

Jelentkezni, valamint további információt kérni a fentiekkel kapcsolatosan a nagykövetségtől lehet a budapest@trade.gov.pl e-mail címen.

»


GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
Megjelent: 2016.06.23. | Kategória: Dél-Alföldi régió

GINOP-5.2.4-16
Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Támogatás célja:
25 év alatti, szakképesítést (OKJ) szerzett, de felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése, gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával.
A vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén a pályázat:
 • bér- és járuléktámogatást nyújt a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül
 • lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására
 • szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására
Kedvezményezettek köre:
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
Célcsoport – együttes feltételek:
 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, OKJ-ben szabályozott szakképesítést (kivéve 62-es OKJ számú szakképesítés)
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, nem dolgozik és az Ifjúsági Garanciaprogramban regisztrált
 • felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt korábban munkaviszonyban
Elszámolható költségek:
 • 9 hónapos foglalkoztatás (bér + járulékok)
 • Minimális összeg: garantált bérminimum – 129.000 Ft Maximum: bruttó 200.000 Ft
 • Vállalati gyakornoki, kapcsolattartó tevékenység (mentor): szakember kijelölése és foglalkoztatása - havi bruttó 75.000 Ft
 • Adminisztrációs tevékenység: gyakornok foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása (teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint)
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén, munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása (minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolt)
 • Infrastrukturális, ingatlan beruházás (max. 25%)
 • Eszközök, immateriális javak beszerzése: 100.000 Ft-ot nem meghaladó eszköz, gyakornokonként max. 300.000 Ft
Gyakornok foglalkoztatása - Kötelező vállalások:
 • 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése (kötelező)
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére.
 • Együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
Foglalkoztatás megkezdése:
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia Programban történő regisztrációjának.
 • Amennyiben a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását.
 • Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
Statisztikai létszámnövekedés:
 • A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolni kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.
 • Az átlagos statisztikai állományi létszám megállapítása során a KSH által kiadott útmutató szerint szükséges eljárni, amely alapján a KSH, NAV felé benyújtandó létszámjelentéseket is teljesítik.
A vállalati gyakornoki kapcsolattartóra vonatkozó elvárások:
 • Legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember lehet.
 • 1-3 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három.

Kötelezettségek:
 • Köteles együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, Szegedi Szakképzési Centrummal.
 • Előrehaladási naplót szükséges benyújtani legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárását követő hónap végéig.

Főbb információk:
 • Támogatási intenzitás: 100%
 • Támogatási minimum: 1.900.000 Ft
 • Támogatási maximum: 30.000.000 Ft
 • Forrás: 15.000.000.000 Ft
 • Támogatott projektek száma: 500-4500 db
 • Benyújtás: 2016.08.01-2018.07.31.

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Dr. Vizkeletiné Schusztek Krisztina
+36/20-377-39-04
schusztek.krisztina@szpi.hu

www.szpi.hu »


Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan!” - szegedi regionális rendezvény
Megjelent: 2016.06.23. | Kategória: Dél-Alföldi régió

A lenti mellékletben tesszük közzé a „Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan!” című rendezvénysorozat szegedi regionális rendezvényének meghívóját.

A rendezvény célja, hogy a régióban működő mikro-, kis és középvállalkozások megismerjék a tevékenységük sikerességéhez hozzájáruló legfrissebb üzleti infokommunikációs technológiákat (IKT), informatikai eszközöket, és felismerjék az elektronikus gazdaságban rejlő lehetőségeket.

A rendezvény helyszíne:
 • Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Időpontja:
 • 2016. Június 23.

 • Regisztráció: 900 órától
 • Első előadás kezdete: 1000 órától

A rendezvény részletes programja és a regisztráció a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon érhető el.

»


MEGHÍVÓ - Magyar-Tajvani Üzleti Fórum - Budapest, 2016. július 5., 10:00 óra
Megjelent: 2016.06.20. | Kategória: Világ

A Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) üzleti delegációt szervez Magyarországra. A delegáció látogatása alkalmából a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Tajvani Üzleti Fórumot szervez.

A rendezvény a Tajvan iránt érdeklődő vállalkozások számára nyújt tájékoztatást:
 • a magyar-tajvani gazdasági kapcsolatokról,
 • az együttműködési lehetőségekről magyar cégek számára,
 • továbbá lehetőséget biztosít szektorális kerekasztal beszélgetésre a tajvani cégekkel, szervezetekkel.

Az előadásokat követően B2B megbeszélésekre kerül sor.

 • Időpont:
 • 2016. július 5., kedd, 1000 - 1500

 • Helyszín:
 • Novotel Budapest Centrum Hotel
 • 1088 Budapest, Rákóczi út 43-45., Zsolnay terem I-II.

A fórum tervezett programja és a kínai cégek listája a lenti mellékletben található.

A rendezvény és az üzleti tárgyalások nyelve az angol lesz, tolmácsolást a szervezők nem biztosítanak.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes online regisztrációhoz kötött a következő linken keresztül: Jelentkezés – Magyar-Tajvani Üzleti Fórum

Jelentkezési határidő: 2016. július 1., péntek, 1200 óra

A szervezők csak azon vállalkozások jelentkezését tudják elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.

További információ a rendezvénnyel kapcsolatosan:
 • Végvári Kristóf
 • MKIK nemzetközi referens

 • Tel.: +36 1 474 5106
 • Email: vegvari@mkik.hu

Melléklet: »


Meghívó - Kerekasztal megbeszélés Törökországról Kiss Gábor ankarai nagykövet részvételével
Megjelent: 2016.06.14. | Kategória: Világ

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török Tagozata által a török piac iránt érdeklődő vállalkozások számára szervezett kerekasztal-megbeszélésre.

A program résztvevői Kiss Gábortól, Magyarország ankarai nagykövetétől kapnak tájékoztatást:

 • a törökországi helyzetről,
 • a magyar-török kapcsolatok aktualitásairól és
 • a 2016 szeptemberében Szigetvárra tervezett magyar-török programról.

 • Időpont:
 • 2016. június 27., hétfő, 1330 - 1600

 • Helyszín:
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székhelye
 • 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina II. torony / 10. em. / 1001. sz. tárgyalóterem

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a következő linken keresztül: Jelentkezés_Kerekasztal megbeszélés Törökországról

A regisztrációs oldal alján található táblázatban van lehetőség időpontot foglalni Kiss Gábor nagykövetnél a találkozót követő egyéni megbeszélésekre.

Jelentkezési határidő: 2016. június 24., péntek, 1000 óra

A szervezők csak azon vállalkozások jelentkezését tudják elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.

 • További információ:

 • Tepes Anna
 • MKIK nemzetközi referens

 • Tel.: +36 1 474 5142
 • Email: tepes@mkik.hu

»


MEGHÍVÓ - Fókuszban Ausztrália és Új-Zéland - Budapest, 2016. június 23., 14.00
Megjelent: 2016.06.14. | Kategória: Világ

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Fókuszban Ausztrália és Új-Zéland című rendezvényére.

A rendezvény az Ausztrália és Új-Zéland iránt érdeklődő vállalkozások számára nyújt tájékoztatást:
 • - a kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulásáról,
 • - az ausztrál és új-zélandi gazdasági és üzleti környezetről,
 • - az ausztrál és új-zélandi beviteli szabályokról, sajátosságokról,
 • - az AUSTRADE tevékenységéről,
továbbá sikeres magyar vállalkozások mutatják be az ausztrál piacon szerzett üzleti tapasztalataikat.

 • Időpont:
 • 2016. június 23., csütörtök, 1400 - 1600

 • Helyszín:
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székhelye
 • 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina II. torony, X. emelet, 1001-es sz. terem

A szeminárium tervezett programja a lenti mellékletben található.

A rendezvény nyelve a magyar és az angol. Az AUSTRADE videóüzenete angol nyelven hangzik el, tolmácsolást a szervezők nem biztosítanak.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes online regisztrációhoz kötött a következő linken keresztül: Fókuszban Ausztrália és Új-Zéland

Jelentkezési határidő: 2016. június 21., kedd, 1200 óra

A szervezők csak azon vállalkozások jelentkezését tudják elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.

 • További információ:
 • Baki Magdolna
 • MKIK nemzetközi referens

 • Tel.: +36 1 474 5146
 • Email: baki.magdolna@mkik.hu

Melléklet: »


MEGHÍVÓ - Üzleti delegáció Kurszkba (Oroszország) - 2016. július 12-15.
Megjelent: 2016.06.10. | Kategória: Világ

Az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó intézkedések és az orosz válaszlépések okozta hatások enyhítése érdekében az orosz vezetés importhelyettesítési kormányprogramot dolgozott ki, mely elsősorban a kereskedelmi megszorítások által sújtott szektorokat érinti. Az orosz élelmiszeripar az önellátásra törekszik és keresi az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez a potenciális partnereket.

Az MKIK Magyar - Orosz Tagozata, együttműködésben a Kurszki Kereskedelmi és Iparkamarával, 2016. július 12-15. között Tóth Imre tiszteletbeli elnök úr vezetésével üzleti delegációt szervez Kurszkba, melynek célja az importhelyettesítési programhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek feltérképezése:

 • Zöldség-, gyümölcsfeldolgozó üzemek létesítése,
 • Hűtőházak, melegházak létesítése,
 • Vetőmagok, növényvédő szerek, növénytermesztési technológiák,
 • Szarvasmarha, sertés és baromfitenyésztési technológiák, tenyészállatok,
 • Mezőgazdasági gépek szállítása és helyben történő közös gyártása,
 • Hús- és tejfeldolgozó üzemek létesítése, rekonstrukciója.

A Tagozat tárgyalásokat szervez továbbá a régió vezetésével, többek közt a gazdaságfejlesztési, építésügyi, mezőgazdasági minisztériumokkal és Kurszk város vezetésével.

A fórum előadásai és a hivatalos találkozók orosz nyelvűek, az üzleti tárgyalásokhoz igény esetén, saját költségre, angol illetve német nyelven tolmács biztosítható.

További információ a kiutazásról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi referensétől, Leimeter Ilonától kérhető (Tel: +36 1/474-5147; e-mail: leimeiter.ilona@mkik.hu).

Amennyiben részt szeretne venni a kiutazáson, a mellékelt jelentkezési lapot és a cégprofilt 2016. június 22-ig szíveskedjen kitöltve elküldeni a leimeiter.ilona@mkik.hu email címre, valamint az 1000 Út Utazási Irodának az info@1000ut.hu email címre.

Kontaktszemély az 1000 Út Utazási Irodánál: Simity Péter (Tel: +36 1/354-3991; Fax: +36 1/354-0874; E-mail: info@1000ut.hu)

Melléklet: »


GINOP 5.2.4-16. Gyakornoki program című tájékoztató rendezvény
Megjelent: 2016.06.08. | Kategória: Dél-Alföldi régió

Örömmel jelentjük be Önnek, hogy 2016-ban folytatódik a tavalyi népszerű ún. gyakornoki program, amely pályázati forrást biztosít szakképzésből kilépő fiatalok foglalkoztatására, melynek keretében 9 havi bér-, és járuléktámogatás, vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység, valamint új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételei kialakításának finanszírozása nyerhető el.

A sikeres pályázat benyújtása érdekében a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghívja Önt a
GINOP 5.2.4-16. Gyakornoki program című tájékoztató rendezvényére,
melynek időpontja 2016. június 17-én délután 14 – 14.45 óra,
helyszíne 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 2.
előadó: Dr. Vízkeletiné Schusztek Krisztina, a Széchenyi Programiroda fejlesztési tanácsadója.


Kérjük, hogy kövesse Ön is a tavalyi 50 sikeres Békés megyei pályázót. Tisztelettel várjuk rendezvényünkön. »


MAGYAR KÉZMŰVES REMEK
Megjelent: 2016.06.02. | Kategória: Magyarország

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére.

1. A pályázat célja

A magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, • minőségi kézműipari termékek bemutatása, • a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, • a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

2. A pályázat tárgyát képező termékek köre

Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített – az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő – termék, amelyet Magyarországon állítottak elő. Az élelmiszeripari jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzuk. Várjuk a jelentkezéseket: - valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek, - feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek, - népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében. Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.

3. Pályázati feltételek

Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban). Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja). Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be (évente). Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít. Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézműves Remek pályázatra beadott pályaművel nagyrészt egyező termék nem képezheti pályázat tárgyát. Az MKIK illetve a területi kamarák, mint a letétbe kerülő pályázati tárgyak ingyenes letétkezelője, a letétbe helyezett tárgyakban bekövetkező károkért, a tárgyak esetleges megsemmisüléséért, elveszéséért a szerződésen kívüli felelősség szabályai szerint, kizárólag saját szándékos károkozás esetén, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vállalnak törvényes felelősséget a Ptk. 6:365.§ (3) bekezdése és 6:526.§-a alapján. A pályázat beadásával a pályázó teljes egészében tudomásul veszi és elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglaltakat.

4. A pályázat menete

A sikeres pályázat előfeltétele a felhívás 5. pontjában megadott határidőig a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére” című 4 oldalas pályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a nevezési díj megfizetése. A pályázatot tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) kinyomtatott példányban a pályaművel együtt kell majd 2016. szeptember hónapban eljuttatni/leadni. Ennek pontos helyéről és idejéről a nevezési határidő lejártától számított 10 napon belül a pályázókat külön tájékoztatjuk. A beadandó kinyomtatott pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: • A pályázati adatlap egy példányban • A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben. • Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlapot. • A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolatát. Továbbá mellékelni lehet a következőket (nem pályázati feltétel): • A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat. • A termék történetének, ipartörténeti múltjának, kifejlesztésének leírását. • A termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetését. • A termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, illetve • piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása). A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu), a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról, illetve igényelhető az MKIK Közgazdasági Igazgatóságán. A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidőig Kovács Juditnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Kollégiuma titkárának a kovacs.judit@mkik.hu e-mail címre kell megküldeni.

5. A pályázat határideje

2016. szeptember 2. (Kérjük, hogy lehetőleg ne hagyják az utolsó hétre.)

6. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját – külön felkért – szakértők is segítik. A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben kéri be – ennek pontos módjáról (idejéről és helyéről) a kiíró előzetesen értesíti az összes pályázót. A pályázatra benyújtandó termékek „előzsűrizésére”, előzetes véleményezésére nincs mód. A termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen technikai segédeszköz igénybevételéről a bírálóbizottság elnöke dönt. Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni. A bírálóbizottságnak joga van továbbá a kézműipar körébe be nem sorolható, oda nem tartozó, és/vagy a pályázati célkitűzésnek nem megfelelő tárgyakat visszautasítani, kiállításukról dönteni (a pályázat tehát nem jár automatikusan kiállítási joggal). Az élelmiszeripari termékek pályáztatása esetében a zsűri részére a pályázónak biztosítania kell a minőség ellenőrzése érdekében „kóstoló” lehetőségét, valamint a termék összetételének leírását. A pályázat benyújtásánál egyértelműen meg kell jelölni és elkülöníteni a pályaművet, a „kóstolót” és az esetleges dekorációt. A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, a zsűrizésről készült jegyzőkönyv tartalma nem nyilvános. A döntés az ünnepélyes eredményhirdetés előtt nem megismerhető, továbbá a pályaművet beadása után nem lehet visszavonni, sem kiállítását megtagadni.

A bírálóbizottság az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:

Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád

• eredetisége, egyedisége,

• a kivitelezés kiváló minősége,

• a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonala,

• maradandósága, értékállósága,

• turisztikai hasznosíthatósága, értékesíthetősége, ill. külső megjelenése, csomagolása.

7. Díjazás

A bírálóbizottság által legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsaládok elnyerik a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet az MKR emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít. Ezen felül a díjazottak számára az egyes területi kamarák további díjazást/különdíjat ajánlhatnak fel.

8. Nevezési díj

A pályázat nevezési díja három kategória szerint alakul: - a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak a kamarai önkéntes tagdíj megfizetésével: ingyenes - a területi kereskedelmi és iparkamaráknál kötelezően regisztrált pályázóknak (ám nem tagok): 5.000 Ft + áfa (bruttó 6.350 Ft) - további pályázóknak: 10.000 Ft + áfa (bruttó 12.700 Ft) amelyet benyújtott pályázatonként a jelentkezési határidőn belül, azaz legkésőbb 2016. augusztus 15-ig kell befizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással vagy postai csekken. Átutalás esetén kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Bankszámla száma: 10300002-20373432-00003285 (MKB Bank). Megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Magyar Kézműves Remek”.

A már befizetett nevezési összegeket semmilyen esetben sem áll módunkban később visszafizetni. A befizetett nevezési díjról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázóknak.

9. Eredményhirdetés és kiállítás

Az idei Magyar Kézműves Remek időpontja várhatóan 2016. szeptember 21-25. között lesz. Helyszíne egyeztetés alatt áll, kérjük, kísérjék figyelemmel ezzel kapcsolatban a honlapunkon megjelenő információkat.

A kiállítást – az ünnepélyes megnyitót követően (2016. szeptember 21.) –a nagyközönség több napon át látogathatja.

10. A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert termék ellenőrzése

A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot, illetve a cím kizárólagosan ezekre történő használatát az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, körének, a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” cím nyilvánosan visszavonható.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Kovács Judit, szakreferens, a Kézműipari Kollégium titkára – telefon: 474-5191; fax: 474-5197, e-mail cím: kovacs.judit@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.

Csatolt állományok:
»


Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak - Károli Gáspár Református Egyetem BTK
Megjelent: 2016.05.25. | Kategória: Világ

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának „Latin-Amerika szakreferens” szakirányú továbbképzésére.

A képzés résztvevői szakértői szinten sajátítják el a Latin-amerikai térséghez kapcsolódó gazdasági, társadalmi és történelmi ismereteket.

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a mellékelt dokumentumokban, valamint a következő honlapon: link

A képzés 2016. szeptemberében indul - jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31.

A képzéssel foglalkozó munkatársak az egyetemen: Sasné Simon Edit (email: simon.edit@kre.hu, telefon: +36 1 483-2882), Gergely Noémi (email: gergely.noemi@kre.hu, +36-1 872-1705) és Benedeková Szilvia (email: benedekova.silvia@kre.hu).

»


Üzleti Partnerkeresés - Bőr táskák, pénztárcák beszállítóját keresi észak-rajna-vesztfáliai cég
Megjelent: 2016.05.25. | Kategória: EU

Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusáról érkezett megkeresés alapján hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy egy Észak-Rajna-Vesztfáliában működő német vállalkozás bőripari gyártót keres Magyarországon.

A termékek (övek, pénztárcák, táskák) gyártása jelenleg Ázsiában történik. A 2016-os évre tervezett darabszám 60 000 pénztárca és 15 000 táska.
Tekintettel arra, hogy a cég több partnert és piacot lát el, továbbá saját kollekciót is tervez, elsősorban kisebb mennyiségek előállítására képes magyar vállalatok megtalálása a prioritás.

A felhívással kapcsolatban további információ a Főkonzulátustól kérhető az alábbi elérhetőségen:

 • Kardos Levente
 • külgazdasági attasé

 • Magyarország Főkonzulátusa Düsseldorf
 • Adersstrasse 12-14., 40215 Düsseldorf
 • Ideiglenes elérhetőség
 • Huttropstr. 60., 45138 Essen
 • Tel.: +49 201 244 898 45
 • E-Mail: levente.kardos@mfa.gov.hu

»


Visszatérítendő európai uniós forrás 0%-os kamattal
Megjelent: 2016.05.25. | Kategória: EU

A Magyar Fejlesztési Bank konzorciuma létrehozta és elindította az MFB Pontok hálózatát, mely célja a 2014–2020-as uniós ciklusban elérhető, visszatérítendő európai uniós források kihelyezése a vállalkozások számára.

Az MFB Pontok rendszerében az uniós programszámla viseli a kockázatot, a hitelintézeti partnerek pedig 1,5–2%-os éves díjazás mellett értékesítik a hiteltermékeket, melynek költségét az Európai Unió állja a programszámla terhére. Ez biztosítja, hogy a hiteltermékeket igénylő végső kedvezményezettek kedvező feltételek mellett juthassanak forráshoz.

A „Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel” legfontosabb jellemzői - (forrás: mfbpont.hu):
 • A hitel kamata: 0%/év.
 • Hitelösszeg: minimum 1 millió Ft – maximum 600 millió Ft.
 • 150 millió Ft hitelösszegig egyszerűsített bírálati eljárás.
 • A kereskedelmi banki gyakorlathoz képest enyhébb fedezeti elvárások.
 • Hitel típusa: beruházási hitel, illetve a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.
 • A hitelfelvevők köre: egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet.
 • Finanszírozott projektek megvalósítási helye: a hiteligénylő Magyarországon, de a Közép-magyarországi Régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.
 • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.
 • Futamidő: maximum 15 év (immateriális javak beszerzése esetén max. 5 év, használt eszköz beszerzése esetén max. 5 év).
 • Elvárt önerő mértéke: 10%.
Az első Békés megyei MFB Pont az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél működik - cím: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 8.

További információ a hiteltermékekkel kapcsolatosan az mfbpont.hu weboldalon található, személyesen pedig az MFB Ponton kérhető.

»


Ukrajnai fémmegmunkálási és öntészeti témájú nemzetközi szakkiállítások
Megjelent: 2016.05.23. | Kategória: Világ

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket a Kijevben, 2016. szeptember 14-16. között megrenezésre kerülő „MashExpo-2016” és „LitEx-2016fémmegmunkálási és öntészeti témájú nemzetközi szakkiállításokra.

A kiállításokkal kapcsolatos bővebb információk, valamint a szervezők elérhetőségei megtalálhatók a lentebb mellékelt dokumentumokban.

Melléklet: »


MKIK Magyar-Orosz Tagozat - Perm bemutatkozása és üzletember-találkozó - Budapest, 2016. május 24. 10:00
Megjelent: 2016.05.23. | Kategória: EU

A Permi Kereskedelmi és Iparkamara üzleti delegációjának budapesti látogatásához kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozata 2016. május 24-én üzleti fórumot és kétoldalú üzletember-találkozót szervez.

A rendezvény az orosz piac iránt érdeklődő vállalkozások számára nyújt tájékoztatást:
 • Perm város és a Permi határterület gazdaságról,
 • az együttműködés fejlesztésének lehetőségeiről,
 • a bilaterális gazdasági kapcsolatok alakulásáról.

Az orosz nyelvű előadásokhoz a szervezők biztosítanak tolmácsolást.

Perm bemutatkozása után kétoldalú üzletember-találkozókra kerül sor (regisztrációköteles).

 • Időpont:
 • 2016. május 24. (kedd), 1000

 • Helyszín:
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VII. em. Széchenyi terem

A programterv és a delegációs lista a lenti mellékletben található.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött a következő linken keresztül: Perm bemutatkozása és üzletember-találkozó

Jelentkezési határidő: 2016. május 23. 1800

 • További információ a rendezvénnyel kapcsolatosan:
 • Leimeter Ilona
 • MKIK nemzetközi referens

 • Telefon: +36 1/474-5147
 • E-mail: leimeter.ilona@mkik.hu

Melléklet: »


Éves Külgazdasági Értekezlet - Külgazdasági és Külügyminisztérium
Megjelent: 2016.05.23. | Kategória: EU

A Külgazdasági és Külügyminisztérium idén is megrendezi az Éves Külgazdasági Értekezletet, amelynek keretében a vállalkozások ország specifikus, a külpiacra lépés lehetőségeiről szóló előadásokon vehetnek részt, valamint rövid találkozások keretében személyesen tehetik fel kérdéseiket az előadó külgazdasági attaséknak.

A rendezők a cégek képviselőit 2016. június 29-én és 30-án, szerdán és csütörtökön, várják a Mercure Budapest Buda Hotel Mátyás termébe (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43).

A rendezvényen a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a https://www.b2match.eu/kulgazdasagiertekezlet/sign_upoldalon keresztül lehet, amely felület segítségével leszervezhetőek a B2B találkozók is.

»


München - 7. Nemzetközi Automatizálási és Mechatronikai Szakvásár
Megjelent: 2016.05.23. | Kategória: EU

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket a 2016. június 21-24. között Münchenben megrendezésre kerülő 7. Nemzetközi Automatizálási és Mechatronikai Szakvásárra (link).

A vásárra az Universal Travel Kft. egyéni utazási ajánlatot készített, melyet a következő linken tekinthet meg: link.

Amennyiben további kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük keresse az Universal Travel Kft. munkatársait az ajánlatban szereplő elérhetőségeken.

»


Megújult az olasz cégregiszter
Megjelent: 2016.05.23. | Kategória: EU

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket az Olasz Kereskedelmi Kamara által működtetett, megújult olasz cégregiszterre (registroimprese.it), mely szolgáltatásai így már angol nyelven is elérhetők.

A cégregiszterben elérhető főbb dokumentumok:
 • beszámolók
 • virtuális céginformációs dossziék
 • számviteli adatok
 • egyéb cégadatok

A lentebb csatolt tájékoztatóban és a cégregiszter holnapján további információk találhatók az elérhető szolgáltatásokról, valamint azok díjairól.

Melléklet: »